Category: อาหารไทยพื้นบ้านภาคกลาง

อาหารไทยพื้นบ้านภาคกลาง

ต้มยำพริกเผาไข่เจียวโป๊ะแตก

ต้มยำพริกเผาไข่เจียวโป๊ะแตก

ส่วนผสม ไข่เจียวหั่นสี่เหลี่ยม ปลา...

อาหารพื้นบ้านภาคกลาง

อาหารพื้นบ้านภาคกลาง

เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคกลางเ...