สูตรทำตับหวานให้อร่อยด้วยตัวเอง

ตับหวานถือเป็นเมนูอีสานอีหนึ่งเมนูที่มีความอร่อยมาก ยิ่งทานในกลุ่มคนชอบดิ้งจะนิยมมากเป็นพิเศษ Continue reading “สูตรทำตับหวานให้อร่อยด้วยตัวเอง” »

ผักติ้ว
ภาคอีสาน

อีสานเป็นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารที่สุดของประเทศไทย บทเพลงของดินแดนอีสานจึงมักบรรยายถึงความทุกข์ยากแสนเข็ญ นาแล้ง ข้าวกล้าเก็บเกี่ยวได้ไม่พอกิน หลาย ๆ ครอบครัวจึงต้องทิ้งเมีย ทิ้งลูกมุ้งหน้ามาเป็นกรรมกรขายแรงงานในเมือง

Continue reading “ภาคอีสาน” »