พริกชี้ฟ้าแดง
รสชาติอาหาร

รสหวาน

รสหวานที่สัมผัสได้ในอาหารไทยนั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากความหวานของเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารเอง

Continue reading “รสชาติอาหาร” »

แกงแคหมู
อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ

ในอดีตบริเวณภาคเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามาก่อน ช่วงที่อาณาจักรแห่งนี้ เรืองอำนาจ Continue reading “อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ” »