แกงส้มชะอมกุ้ง
อาหารพื้นบ้านไทย

คือ อาหารที่ประชาชนบริโภคอยู่ในชีวิตประจำวันและบริโภคในโอกาสต่างๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแหล่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม หลากหลายรส และยังเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ปรุงแต่งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

Continue reading “อาหารพื้นบ้านไทย” »

พริกชี้ฟ้าแดง
รสชาติอาหาร

รสหวาน

รสหวานที่สัมผัสได้ในอาหารไทยนั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากความหวานของเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารเอง

Continue reading “รสชาติอาหาร” »

แกงแคหมู
อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ

ในอดีตบริเวณภาคเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามาก่อน ช่วงที่อาณาจักรแห่งนี้ เรืองอำนาจ Continue reading “อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ” »