แกงเลียง
แกงเลียง

แกงเลียง เป็นแกงที่ใช้ผักมาก ๆ เครื่องแกงที่ใช้จะเป็นพริกไทย หัวหอม กะปิ ปลา หรือกุ้ง โขลกรวมกับเครื่องแกง ที่ขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลัก เพื่อทำให้หอม

แกงเลียง

อาหารท้องถิ่นไทยภาคกลาง

อาหารท้องถิ่นไทยภาคกลาง

อาหารท้องถิ่นไทยภาคกลาง ภาคกลางมีพื้นภูมิประเทศอยู่ที่ราบลุ่ม มีฤดู 3 ฤดู มี พืชพันธุ์ธัญญาอาหารอุดมสมบูรณ์ การทำมาหากิน ทำอาชีพในการเกษตร เป็นส่วนใหญ่การประมงมีบ้างตามเขตชายทะเล ทุกครัวเรือนทำอาหารรับประทานเอง สำหรับขนมจะได้รับประทานในวันเทศกาล มีงานเท่านั้น แต่เราไม่มีจดบนทึกไว้ในเรื่องตำรับอาหาร และมามีหนังสือในยุครัตนโกสินทร์

Continue reading “อาหารท้องถิ่นไทยภาคกลาง” »

ยำ

ยำ ใช้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย หรือใช้เป็นอาหารจานแรก จะเสริฟ์เป็นอาหารกลางวันหรือเย็น ยำถือว่าเป็นอาหารที่ทำให้กินอาหารอื่นๆได้อร่อย ยำของไทยมีทั้ง 3 รส เปรี้ยว เค็มวาน ยำ 2 รส เค็ม หวาน เช่น ยำทวาย หรือยำ 4 รส เปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด โดยทั่วไปคนจะนิยมกินยำ 4 รส

Continue reading “ยำ” »

อาหารโบราณ

อาหารโบราณเปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอาหารของไทย ทำให้เรารู้ถึงกรรมวิธีการปรุง สูตรอาหารที่แปลกไปจากเดิม เครื่องปรุงที่ผสมลงไป

Continue reading “อาหารโบราณ” »