สูตรทำตับหวานให้อร่อยด้วยตัวเอง

ตับหวานถือเป็นเมนูอีสานอีหนึ่งเมนู...