เทคนิคการทอดให้ ไม่อมน้ำมัน

วิธีการทอดอาหารให้ไม่อมน้ำมัน โดยต้องตั้งไฟให้ร้อนระดับปานกลาง และนำอาหารลงไปทอด แต่เมื่อจะเอาอาหารขึ้นจากกระทะให้เร่งไฟให้แรงขึ้น เมือไฟแรงขึ้นตัวน้ำมันที่อยู่ในอาหารจะออกมา หลังจากนั้นนำขึ้นมาพัก และใช้กระดาษซับมันช่วยอีกทีหนึ่ง เท่านั้นก็ทำให้อาหารทอดของท่านไม่อมน้ำมันแล้ว