อาหาร

อาหาร คือ สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้ว มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มีกำลังงาน มีความอบอุ่นมีความสามารถต้านทานโรคได้

ภาคกลาง หมายถึง ภาคที่มีพื้นภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำผ่านหลายสาย

มีจังหวัดอยู่ในเขตภาคกลางถึง 22 จังหวัด ได้แก่นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

อาหารท้องถิ่นภาคกลาง หมายถึง อาหารที่ชาวภาคกลางชอบรับประทานจนเป็นประเพณี มีรูปลักษณะ รสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างไปจากอาหารท้องถิ่นภาคอื่นๆ ของไทย

ความสำคัญ อาหารท้องถิ่นภาคกลาง นอกจากจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวไทยภาคกลางแล้ว ชนต่างถิ่นที่มาเยือน รวมถึงชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบ เพราะรสชาติอร่อย ให้คุณค่าอาหารสูงมีธาตุและสารอาหารจากเครื่องปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรและเครื่องเทศที่ให้สรรพคุณเป็นยาป้องกันและ

บำบัดโรค จากความนิยมที่สูงขึ้น จึงมีผู้ต้องการศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานเองในท้องถิ่นตนเอง แม้ชาวต่างประเทศก็นิยมไม่น้อย จึงมีตำรับอาหารไทยเป็นภาษาต่างประเทศ บางท่านศึกษาเพื่อเปิดกิจการจำหน่ายอาหารซึ่งในปัจจุบันนี้มีเป็นจำนวนมากในประเทศไทย และต่างประเทศ จึงนับว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่ง