อาหารหวาน

อาหารหวานหรือขนมไทยเป็นอาหารที่รับประทานหลังจากรับประทานอาหารคาวแล้ว มีมากมายหลากหลายชนิด มีทั้งประเภทนึ่ง เชื่อม กวน อบ ฯลฯ เชน ขนมสอดไส้

ขนมกล้วย ลูกตาลลอยแก้ว จาวตาลเชื่อม ถั่วกวน และขนมหม้อแกง เป็นต้น
อาหารหวาน หรือขนมไทย มีคู่กันกับข้าวมาช้านานแล้ว จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงสมัยสุโขทัย (อ้างถึงในวันชัย : 2) มีการกล่าวถึง ขนม เช่น ขนมครก ขนมต้ม ขนมเบื้อง
ต่อมาสมัยอยุธยา ก็มีการทำขนมจากไข่ เช่น ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง ทองม้วน ทองโปร่ง (สำหรับทองม้วนทองโปร่ง มีแป้งเป็นส่วนประกอบ)
คนไทยโบราณเป็นผู้มีความสามารถรับมรดกทางด้านขนมไทยและได้พัฒนาดัดแปลงให้ดีขึ้นสวยขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสมันนิยมเรื่องยมาจนถึงปัจจุบัน
ขนมไทย จะรับประทานคู่กับ กับข้าวไทย จนกลายเป็นประเพณีคือ เลี้ยงอาหารมื้อใดจะต้องมีขนมไทยต่อท้ายทุกครั้งไป
ขนมไทย ณ ที่นี้ ผู้เขียนได้จัดไว้เป็นพวกๆ ดังนี้
– ขนมน้ำกะทิ – ขนม จากไข่ เป็นต้น
– ขนมน้ำเชื่อม
– ขนมเชื่อม
– ขนมกวน
– ขนมนึ่ง
– ขนมทอด
– ขนมฉาบ

You may also like...