อาหารว่าง

อาหารว่าง เป็นอาหารมื้อพิเศษ รับประทานระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็น และตอนกลางคือ ประมาณเวลา 21.00 น.


อาหารว่างจะเป็นอาหารชนิดเบา ๆ เช่น พวกเมี่ยงต่าง ๆ เมี่ยงพื้นบ้าน เมี่ยงคำ กระทงทอง ข้าวตังหน้าตั้ง ข้าวตังเมี่ยงลาว
อาหารว่างน้ำ บะหมี่น้ำ ก๋วยเตี๋ยว ปัจจุบันก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ใช้เป็นอาหารจานเดียวสำหรับใช้ตอนกลางคืน
อาหารว่างของไทยมีอีกมื้อหนึ่ง คือ มื้อกลางคืนหลังอาหารเย็นแล้ว ถ้าทำงานจนดึง จะมีอาหารเบา ๆ มารับประทานอีก 1 มือ จัดเป็นอาหารว่างเช่นกัน อาหารมื้อนี้ส่วนมากเป็นข้าวต้มต่างๆ