การต้ม

การต้ม หมายถึง การนำอาหารที่ต้องการต้มใส่หม้อพร้อมกับน้ำ ตั้งไฟให้เดือดจนกว่าจะสุก ใช้เวลาตามชนิดของอาหารนั้น ๆ เช่น การต้มไข่ ต้มผัก ต้มเนื้อสัตว์ ฯลฯ

เทคนิคในการต้ม
– ต้องทราบจุดประสงค์ของอาหารนั้น คือ ต้มพอสุก หรือต้มจนเปื่อย
– การต้มเนื้อ ต้องต้มน้ำให้เดือดพล่าน แล้วจึงใส่เนื้อ ปิดผาให้สนิท แล้วสัก 6-7 นาที แล้วจึงลดไฟลงให้น้ำเดือดปุดๆ ถ้ามีฟองช้อนฟองทิ้ง ถาเนื้อต้องต้มนานหน่อย
– การต้มปลา ต้องใส่ปลาในน้ำที่เดือดพล่าน ถ้าใส่มะนาวลงในน้ำเดือดสัดนิดจะทำให้ปลาคงรูป ไม่เละ
– ก่อนต้มปลา ควรใช้เกลอขยำกับปลาสดที่หั่นแล้ว เมือกจะออกเหนียวล้างให้สะอาด จึงใส่ในน้ำกำลังเดือด อย่าคน เพื่อทำให้ปลาไม่เหม็นคาว
– การต้มกระดูกหมู ล้างกระดูกหมูให้สะอาด ต้มน้ำให้เดือดพล่านจึงใส่กระดูกหมู ไม่ต้องปิดฝาหม้อ คอยช้อนฟองทิ้ง