การคั่ว

การคั่ว การทำให้อาหารสุก โดยใส่อาหารลงในกระทะใช้ไฟอ่อน ไม่ต้องใส่น้ำมันเขี่ยอาหารนั้นกลับไปกลับมา จนอาหารสุกเหลืองและหอม เช่น การคั่วถั่วลิสง การคั่วข้าวสาร