การกวน

การกวน หมายถึง การนำอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวมารวมกัน ตั้งไฟแรงปานกลางใช้พายคนให้เร็วและแรงจนทั่วกัน กวนไปเรื่อย ๆ จนมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน คือ ข้น และเหนียว ใช้มือแตะอาหาร ไม่ติดมือ เช่น การกวนกาละแม ขนมเปียกปูน ตะโก้ ถั่วกวน ฯลฯ

เทคนิคการกวนอาหาร
– ในการกวน ขณะกวนถ้าต้องใส่กะทิ ให้ใส่กะทิกับสิ่งที่จะกวน กวนไปจวนแห้งจึงใส่น้ำตาล เพื่อป้องกันการกระเด็น
– การกวนถ้าต้องการให้เหนียวมาก ๆ จะต้องใสแบะแซเล็กน้อย